Kuuluisimmat kyläläiset F.E. Sillanpää (joka ei ehkä itse katsonut olleensa varsinaisesti haukijärveläinen) ja Frans Mustasilta ovat varmasti saaneet monenlaisia kunnianosoituksia ja palkintoja elämänsä aikana. Unohdamme tällä kertaa kuitenkin heidät. Kalle Linnusmäki oli ainakin paikallisesti tunnettu. Mutta kyllä hän joskus sai huomiota ihan valtakunnallisellakin tasolla. Satakunta-lehti kertoi 17.11.1908 Societas pro Fauna et Flora Fennica-yhdistyksen pitäneen Helsingissä kuukausikokoustaan. Siellä oli muiden ilmeisten harvinaisuuksien lisäksi professori Th. Salcan esitellyt torppari K. Linnusmäen Hämeenkyröstä löytämiä multasienen (Elopohomyces granulatus) nystyröitä. Mahtoikohan Linnusmäki itse olla selvillä saamastaan huomiosta? Hänestä joskus toisen kerran enemmän.

Emma Halla ja Eufrosiina Forsell saivat 1907 Keisarillisen Suomen Talousseuran kunniamerkin. Molemmat olivat tuolloin olleet 10 vuotta Tättälässä palveluksessa. Ilmeisesti talon isäntäväki esitti heitä palkittaviksi. Eufrosiina oli jo tuolloin lähdössä pois talosta.  Hän avioitui vielä samana vuonna Taavetti Koiviston kanssa. Emma Halla puolestaan siirtyi 1908 Pakkasen kartanon palvelukseen. Hän alkoi pian käyttää sukunimeä Niemi. Palkitsemisesta on kertonut Työmies-lehti 28.6.1907 melko ilkeämieliseen sävyyn. Valitettavasti en löytänyt siitä uutista muista lehdistä. Ehkäpä juttu kuitenkin kuvastaa oman aikansa asenteita.

Kolmas huomionosoitus on hiukan myöhemmältä ajalta. Lyydia Kinkki sai 1937 rahapalkkion Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle lähettämästään aineistosta. Hän ei ollut ainoa, rahapalkkioita annettiin tuolloin kaikkiaan 79 henkilölle.  Palkkion määrä jää hiukan epäselväksi. Suomi-julkaisussa on nimen perässä merkintä 4 1/2 a. 25 mk. Jos oikein muistan, on Lyydia lähettänyt aineistoa useamman kerran. Kävin hänen lähettämästään materiaalista ainakin osan läpi joskus  SKS:n arkistossa, mutta en löytänyt mitään Haukijärveen liittyvää. Se onkin luonnollista, hän oli aineistoa kerätessään  jo asunut jonkin aikaa Sirkkalassa.

Lisätietoja