Marraskuussa 1945 saapui Turun ja Porin läänin lääninkansliaan kirjelmä, jonka oli lähettänyt Mustajärven sähköosuuskunta r.l.-nimisen osuuskunnan ensimmäinen hallitus. Kirjelmässä oli anomus osuuskunnan sääntöjen vahvistamiseksi. Tämä tapahtuikin seuraavan vuoden toukokuussa maaherra Wilho Kytän päätöksellä. Säännöt noudattivat ilmeisesti pitkälti mallisääntöjä ja niissä oli tarkat määräykset siitä, miten osuuskunnassa toimittiin. Seuraavassa tarkastellaan erityisesti maksujen määräytymistä.

Osuusmaksu oli 1000 markkaa. Jäseneksi pääsemistä varten tuli maanviljelijöiden, joiden peltopinta-ala oli yhdestä viiteen (?) hehtaaria, ottaa neljä tai viisi perusosuutta ja lisäksi yksi osuus jokaista kahta peltohehtaaria kohden. Muiden tuli ottaa yksi perusosuus. Moottoreita ja muita yli 500 watin tehoa vaativia laitteita varten varten piti ottaa yksi perusosuus. Anomuksen lopussa on jäsenluettelo, josta selviävät kunkin osuudet. Ne vaihtelivat neljästä viiteentoista. Osuusmaksujen summaksi tuli 156 000 markkaa.

Anomukseen on kirjattu myös osuuskunnan ensimmäisen hallituksen kokoonpano. Siihen kuuluivat Väinö Suni, Hugo Selkee, Vilho Mustajärvi, Bruno Ala-Maakala ja Vihtori Järvelä varsinaisina jäseninä. Varajäseninä toimivat Aatto Roito, Mikko Lähteenkorva ja Eero Katajisto. Perustamisasiakirjan todistivat oikeaksi opettajat Asta Niittymäki ja Tauno Heikkilä.

Koko kylän sähköistämisestä on kerrottu Sähkövirta-sivulla. Mustajärven sähköosuuskunnasta lisää joskus tulevaisuudessa.

Lähde: Mustajärven sähköosuuskunnan asiakirjat, Valkaman arkisto

Lisätietoja