Koulun arkistoon kuuluva tilikirja kertoo, että "Vuonna 1898 on aljettu ostaa Suojan kansakoulukoululle seuraavia tarpeita". Joku johtokunnan jäsenistä on toiminut taloudenhoitajana ja pitänyt kirjaa menoista. Sivulla on tosin kahta eri käsialaa, mahdollisesti ensimmäiset merkinnät ovat opettaja Hilja Tättälän.

Mitä sitten on hankittu? Koulun pitoon on tarvittu seinäkello, kaksi isompaa lamppua, vähäisempi lamppu, ämpäri, tulitikkuja, kuuppa, 20 pulpettia, pöytä, taulu, helmitaulu, karttajalka, pesänkoukku, urkuharmoni ja kirjoja. Kallein yksittäinen hankinta oli urkuharmoni, jonka hinta oli 340 mk. Lisäksi sille tuli vielä kahdeksan markan tarkastusmaksu ja kolmen markan kuljetusmaksu. Kirjoja hankittiin noin 290 markan arvosta. Pulpettien yhteishinnaksi tuli 187 mk.

Taloudenhoitaja on kirjannut menoja lukuvuoden ajalta. Niihin kuuluvat kaluston vakuutusmaksu, koulun peseminen kaksi kertaa (suursiivous?), mustan taulun toiskertaan maalaus, kynttilät joulukuuseen, halkovajan lukitseminen ja muutama pienehkö lasku. Paria kirjausta joutuu hiukan arvailemaan. Etu lukku voi olla koulutilan lukitukseen liittyvä, vampa sieni kenties taulusieni.

Yhteensä menoja kertyi aloitusvuodelle 1212,92 mk. Tuloja ei ole eritelty, mutta niitä on ollut 1185,45 mk. Miinuksella oltiin siis 27,47 mk. Kouluvuosi ei ole sama kuin kalenterivuosi. Voi siis olla, että kevätlukukaudella saatiin budjetti tasapainoon. Opettajan palkkaa ei ole lainkaan kirjattu menoihin. Myöhempiin tileihin se on merkitty. Ehkä palkkamenot näkyisivät kunnan tilinpidossa.

Lisätietoja