Home / Taas Haukijärventiellä / Tanhukuvia Suojalta 5

Kuvat kuuluvat Eine Akkasen sekä Eino ja Raili Kopperoisen kokoelmiin