Muut sivut

Haukijärvi var 1540 bara ett enstaka hemman. Senare delades det itu. När folkskolan startade 1898 började namnet så småningom betyda det området, som skickade elever till skolan. Likadant var det med posten, som började fungera 1901 i byn. Nuförtiden räknar man till Haukijärvi by skogar och åkrar, som för två hundra år sedan hörde till Heinijärvi, Herttuala, Kalkunmäki, Kyröspohja, Parila och Pukara byars hemman.

Det viktigaste hemmanet - senare en herrgård - var Pakkanen. I början av 1900-talet fanns det sex eller sju andra hemman i byn. De flesta människorna var torpare och backstuguhjon eller arbetade som drängar och pigor.

I början av 1900-talet var tiden inne för stora ändringar i det gamla landbrukssamhället med torpare och backstugufolk. Många unga människor flyttade till industristäder, speciellt till Tammerfors. Några emigrerade till USA och Kanada. Arbetarföreningen grundades. Efter de tragiska händelserna i inbördeskriget 1918 fick torpare köpa sina åkrar. Många nya gårdar grundades i Haukijärvi i 1920-talet. Efter andra världskriget måste det karelska folket lämna sina hembygder. Cirka 30 karelska familjer kom till Haukijärvi.

I 1940- och 1950-talet var Haukijärvi ett ställe med mycket liv och händelser. Där fanns folkskolan och posten, föreningar och sportklubbar fungerade och organiserade dans och bio, hästar tävlade på isen. Butiken, cafeterian och bussar tjänade folk. Många nya hus bygdes. Ett par föreningar är fortvarande aktiva och lyckligtvis har de flesta hus invånare.

Hemman och hus presenteras på dessa sidor genom att följa vägar. Haukijärventie - nu en smal väg - var en gång huvudvägen till Åbo och till Österbotten. Du hittar lätt också andra vägar på kartor. Titta först på de kartor, som finns på sidorna. Längs Haukijärventie kan man även gå med Google street wiew.

Vi kan tyvärr inte översätta alla texter på svenska. Men det går bra att fråga om detaljer genom att skicka e-mail till

Lue lisää...

Lähetä sähköinen joulutervehdys

www.haukijarvenhistoriaa.net-sivustolla on mahdollisuus lähettää sähköinen joulutervehdys sukulaiselle, tuttavalle tai vaikkapa vanhalle koulukaverille.

Toimi näin:

  • Mene korttigalleriaan osoitteeseen http://www.haukijarvi.info/kortit/thumbnails.php?album=1, albumiin on lisätty uusia upeita kuvia
  • Klikkaa mieleistäsi kuvaa.
  • Klikkaa kirjekuorikuvaketta kuvan yläpuolella. (kts kuva alla)
  • Lue lisää...
  • Täytä lomakkeelle nimesi, sähköpostiosoitteesi, vastaanottajan nimi, vastaanottajan sähköpostiosoite ja tervehdyksesi.
  • Nyt voit esikatsella korttia tai lähettää sen.
  • Voit kokeilla kortin lähettämistä ensin omaan sähköpostiosoitteeseesi.

Palaute on tervetullutta!

 

 

In early days Haukijarvi (Haukijärvi in Finnish) was just a single farm. Later there were two farms. When Haukijarvi elementary school started in 1898, Haukijarvi little by little began to mean the area from where children came to the school. The same happened with the post office, which started in 1901. Nowadays Haukijarvi consists of many areas which used to belong to farms in Heinijarvi, Herttuala, Parila, Kalkunmaki and Kyrospohja villages.

The most important farm - from 1850s an estate - was Pakkanen. In the beginning of the 20th century there were six or seven other farms in the village. Most people lived as tenants or farm hands.

In the begining of the 20th century many things changed in the old agricultural society with farms and crofts. A lot of young people moved to cities like Tampere to work in factories. Some emigrated to USA and Canada. The socialist ideas came to the village. After the sad incidents in the Finnish civil war the tenants got their indepedency and the right to buy their land. Many farms started in Haukijarvi in 1920s. After the second world war the Carelians had to leave their homes. About 30 families came to Haukijarvi.

Haukijarvi was a lively place in 1940s and 1950s. There were a school, a post office, associations, sport clubs, dances, movies, horse races, a shop, a cafeteria and buses coming and going. A couple of associations are still active, and luckily most of the houses are inhabited.

The houses are presented on this web site by following roads. What is now called Haukijarventie (Haukijärventie) - a small road - was once the main road from Pohjanmaa to Turku. You can easily find Haukijarventie (Haukijärventie), Luukonmaentie (Luukonmäentie), Marrintie (Märrintie), Lamminkulmantie, Viidanojantie, Haijaantie (Häijääntie), Hahmajarventie (Hahmajärventie) and Uus-Pukarantie on a map. Take a look at the maps on the site. Those make  it easier to find roads and  houses on other maps. Along Haukijarventie you can even go with Google street wiew.

The developers of the web site have no possibility to translate all texts in English. Anyway, you can always ask about details. Do not hesitate to send an e-mail to

Lue lisää...

Alakategoriat

Lisätietoja