Aika harva entinen tai nykyinen kyläläinen taitaa tietää, missä sijaitsevat/sijaitsivat Tätinmäki, Kulonpalo tai Tasaisensuonlähde. Tällaiset paikannimet on Haukijärven alueelta joskus merkitty muistiin. Nämä kokoelmat ovat Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Nimiarkistossa Helsingissä. Paikannimien keräystä on suoritettu useaan otteeseen. Eniten on Haukijärveltä nimiä merkitty muistiin 1930-luvulla ja 1970-luvulla. Kertoilen niistä muutaman kerran näissä blogiteksteissä. Jos teillä lukijoilla on tiedossa vanhoja paikannimiä kylästä, lähettäkää ihmeessä niistä tietoa alapuolella olevalla kommentointilomakkeella tai sähköpostilla. Kerrottakoon, että Tätinmäki kuului Viidanojankulman Tuomelan maihin ja Tasaisensuonlähde taas oli Lamminkulman Mäenpään maalla.

Viidanojankulmalla on paljon palo-alkuisia nimiä, kuten Palomäki, Palomaa ja Palola. Sen verran hajallaan ne ovat, että luultavasti viittavat erillisiin metsäpaloihin. Vai liittyykö nimistö kaskenpolttoon? Tuon alussa mainitun Kulonpalon olen nähnyt jossakin aiemminkin. Nimiarkisto määritteli sen 1979 näin: " ent. Pakkanen. Pelto kirkolle vievän vanhan maantien varrella. Pelto on raivattu metsän keskelle." Karttaan se oli merkitty Viidanojan ja Haukijärventien väliin suunnilleen vastapäätä Matikaisen ja Halosen taloja. Ja niille kohdin sen 20-luvun lopussa piirtämässään kartassa sijoitti myös Helmer V. Timgren.

Lapsena ihmettelin Salomäen maihin kuuluneiden Simpun ja Lahoonsuon alueiden nimiä. Lahoonsuo on iso suoalue Vähäjärven lähellä. Se ei ole Haukijärven aluetta. Siellä oli useiden talojen maita. Nimiarkisto tiesi kertoa nimen pohjana olevan lahko-sanan. Se on merkinnyt juuri tuollaista useampaan osaan jakamista. Simppu taas oli ja on edelleenkin peltokaistale nykyisen Luukonmäentien varrella hieman Lehdon talosta Luukkaselle päin. Nimen historiasta ei kuitenkaan löytynyt tietoa.

Lisätietoja