Seuraaville sivuille on koottu Haukijärveen liittyviä tarinoita, kaskuja, uskomuksia ja laulelmia. Osa on entisten ja nykyisten kyläläisten kertomia, osa taas Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistosta löytyneitä. Jälkimmäiset on merkitty lyhenteellä KRA. Tarkemmat tiedot niistä löytyvät  Lähteet-sivulta ja tekstiversiosta.

Kansanperinne elää ja muuttuu kertojiensa mukana. Niinpä näistäkin tarinoista on voinut olla liikkeellä useita versioita. Kertomuksiin on voitu myös ottaa mallia vastaavanlaisista muualla liikkuneista tarinoista. Siinä mielessä näiden sivujen jutut eivät välttämättä ole pelkästään haukijärveläisiä. Varmaa on kuitenkin se, että niitä on kylässä kerrottu.

Lisätietoja