Arkistolähteet:

Hämeenkyrön seurakunnan rippikirjat 1890 - 1911 ja historiakirjat 1901 - 1967 (kastettujen, kuulutettujen, vihittyjen, haudattujen sekä muuttaneiden luettelot), Oulun maakunta-arkisto ja SSHY:n jäsensivut

Hämeenkyrön seurakunnan kirkkokuulutukset 1897 - 1900, Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Hämeenkyrön vaaliluettelo Heinijärven ja Herttualan kylien osalta 1928, Hämeenkyrön kunnanarkisto

Hämeenkyrön vaaliluettelo Haukijärven, Heinijärven, Herttualan ja Parilan kylien osalta 1907, Hämeenkyrön kunnanarkisto

Hämeenkyrön kunnan henkikirjat 1905, 1910, 1915, 1920 ja 1960 hakemisto, Digitaaliarkisto (osin Kansallisarkiston sisäisessä verkossa) sekä 1921 - 1960, Turun maakunta-arkisto

Mouhijärven seurakunnan rippikirjat 1890 - 1911 ja historiakirjat 1901 - 1966, Oulun maakunta-arkisto ja SSHY:n jäsensivut

Mouhijärven kunnan henkikirjat vuosilta 1905, 1910, 1915, 1920 ja 1960 hakemisto, Digitaaliarkisto (osin Kansallisarkiston sisäisessä verkossa)

Mouhijärven kunnan henkikirjat 1920 - 1957, Turun maakunta-arkisto

Viipurin läänin Pyhäjärven seurakunnan rippi- ja historiakirjat 1890 - 1949, Oulun maakunta-arkisto, Digitaaliarkisto

Huittisten, Kankaanpään, Karkun, Kullaan, Lavian, Lempäälän, Multian, Pomarkun, Noormarkun, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden, Viljakkalan ja Ylöjärven seurakuntien rippi- ja historiakirjat 1890 - 1909 (haudattujen luettelot osin n. 1967), Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan rippikirjat 1900 - 1920, Tampereen seurakuntien haudattujen luettelot 1920 - n. 1960, Oulun maakunta-arkisto, Tampereen seurakuntien arkisto, Digitaaliarkisto ja Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen kuvatietokanta (vain jäsenille)

Pohjois-Pirkkalan henkikirjat vuosilta 1925 - 1936 Tampereeseen 1937 liitettyjen alueiden osalta, Tampereen kaupunginarkisto

Maataloustiedustelu Suomessa syyskuulla vuonna 1910, Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Maataloustiedustelu 1929 - 1930, Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Turun ja Porin läänin lainhuudatuskortisto vuosilta 1702 - 1931, Turun maakunta-arkisto

Lainhuutorekisterikortit 1932 - 1993 Hämeenkyrö, Digitaaliarkisto, Kansallisarkisto (vain Kansallisarkiston toimipisteissä)

Lainhuutorekisterikortit 1932 - 1993 Mouhijärvi, Digitaaliarkisto, Kansallisarkisto (vain Kansallisarkiston toimipisteissä)

Ikaalisten tuomiokunnan ilmoitusasiain pöytäkirjat 1909 ja 1916, Turun maakunta-arkisto

Hämeenkyrön käräjäkunnan ilmoitusasiainpöytäkirjoja 1921 - 1949, Turun maakunta-arkisto

Hämeenkyrön käräjäkunnan varsinaisasioiden pöytäkirjat 1918 - 1934, Kansallisarkiston Turun toimipiste

Hämeenkyrön perukirjat 1912 - 1942, Turun maakunta-arkisto

Mouhijärven perukirjat 1912 - 1940, Turun maakunta-arkisto

Oriveden perukirjat 1932 - 1933, Kansallisarkiston Hämeenlinnan toimipiste

Tampereen perukirjat, Tampereen raastuvanoikeuden arkisto, Tampereen kaupunginarkisto

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien aktit, Kansallisarkisto

Valtiorikosoikeuksien syyttäjien arkiston Tampereen tutkintoasiain päällikön punakaartilaisia koskevia kuulustelupöytäkirjoja 1918, Kansallisarkisto

Hämeenkyrön suojeluskunta, luettelo miehistöstä 1918 - 1919, Kansallisarkisto

Hämeenkyrön Suojeluskunnan esikunnassa tehtyjä punakaartilaisten kuulustelupöytäkirjoja v. 1918, Hämeenkyrön piirin nimismiehen arkisto, Turun maakunta-arkisto Hb1

Luettelo yksityisten työantajain luo pyydetyistä kapinavangeista v. 1918, Hämeenkyrön nimismiehenarkisto, Turun maakunta-arkisto Hb1

Luettelot matkapasseista, Hämeenkyrön piirin nimismiehenarkisto, Turun maakunta-arkisto Hb1

Luettelot esteettömyystodistuksista ulkomaan matkaa varten, Hämeenkyrön piirin nimismiehen arkisto, Turun maakunta-arkisto Hb1

Luettelot Hämeenkyrön nimismiehelle ilmoitetuista ampuma-aseista, Hämeenkyrön piirin nimismiehen arkisto, Turun maakunta-arkisto Hb1

Luettelot luotettavaisuustodistuksista spriiaineiden ostoa varten, Hämeenkyrön piirin nimismiehen arkisto, Turun maakunta-arkisto Hb1

Luvat ampuma- ja räjähdysaineiden ostoon, Hämeenkyrön piirin nimismiehenarkisto, Turun maakunta-arkisto Hb1

Luvat konekulkuneuvojen käyttöön, Hämeenkyrön piirin nimismiehen arkisto, Turun maakunta-arkisto Hb1

Luettelot huviveroista, Hämeenkyrön piirin nimismiehen arkisto, Turun maakunta-arkisto Hb1

Ikaalisten kihlakunnan kruununvoudille tehdyt elinkeinoilmoitukset 1897 - 1936, Turun maakunta-arkisto

Haukijärven kansakoulun johtokunnan pöytäkirjat vuosilta 1898 - 1944, Hämeenkyrön kunnanarkisto

Haukijärven kansakoulun vuosikertomukset 1898 - 1923, Hämeenkyrön kunnanarkisto

Haukijärven kansakoulun matrikkeli 1898 - 1950, Hämeenkyrön kunnanarkisto

Haukijärven kansakoulun opettajain nimikirja ja koulun historiaa, Hämeenkyrön kunnanarkisto

Lastenkodin johtokunnan pöytäkirjat 1918 - 1967, Hämeenkyrön kunnanarkisto

Hämeenkyrön vuokralautakunnan pöytäkirjat 1910 - 1921, Hämeenkyrön kunnanarkisto Cb1, Cb2, Cb3

Hämeenkyrön vuokralautakunnan katselmuspöytäkirjat 1910 - 1927, Hämeenkyrön kunnanarkisto Cd1, Cd2

Hämeenkyrön vuokralautakunta, vuokravälikirjoja, Hämeenkyrön kunnanarkisto Cd3

Hämeenkyrön asutuslautakunnan pöytäkirjat 1925 - 1957, Hämeenkyrön kunnanarkisto Ca1, Ca2, Ca3

Hämeenkyrön kuntakokouksen pöytäkirjat 1890 - 1918, Hämeenkyrön kunnanarkisto

Hämeenkyrön kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1919 - 1924, Hämeenkyrön kunnanarkisto

Turun maanjako-oikeuden pöytäkirjat, Turun maakunta-arkisto Gr64:b

Tuure Lohikivi, Muistitieto XXXXVI 612/1, 1967 - 1972, Pirkanmaa, Työväen Arkisto

Hämeenkyrö, terroritilasto 1918, Työväen Arkisto

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkiston aineistot

  • SKS KRA Hämeenkyrö, Haukijärvi, Viitanen, F. O. b 139 - 143, 145, 1900, T. Antila, 45 v., Hämeenkyrö, Haukijärvi
  • SKS KRA Hämeenkyrö, Seppälä, Vilho 692, 720, 721, 1969 - 1971 A. Viitaniemi, s. 1893 Hämeenkyrö
  • SKS KRA Hämeenkyrö, KRK 33. Laitakari, K. 388, Kalle Linnusmäki 76 v.
  • SKS KRA Hämeenkyrö, Mattila M. 5915, Ville Virtanen, kalastaja, s. 1857, Hämeenkyrö Vesajärvi
  • SKS KRA Mouhijärvi, Laitakari, K. b 303, 1936, Mäkelä Aapeli, s. 1855 Mouhijärvi
  • SKS KRA Mouhijärvi, Laitakari, K. b 122, 128, 177, 180, 188, 240, Ojaniemi, Iida, Salmin Perämaasta, s. 1890 Hämeenkyrö
  • SKS KRA Mouhijärvi, Laitakari, K. b 132, Malmi, Vihtori, s. 1886
  • SKS KRA Hämeenkyrö, Leppänen Hilja, TK 57:7, 1861, muistitietoa

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Nimiarkiston paikannimikokelmat (Hämeenkyrö)

Pirkanmaan Lähivakuutusyhdistyksen arkisto

Tampereen poliisilaitoksen osoitekortisto 1915 - 1985, Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Posti- ja telelaitoksen kokoelman Tampereen postialuetta koskevat kortistot, Kansallisarkisto

Patentti- ja rekisterihallituksen arkiston tiedot lakanneista yrityksistä ja purkautuneista yhdistyksistä, Kansallisarkisto

Tampereen ja Porin postipiirien asiakirjat, Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Kirjat:

Bergholm, Axel, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja Senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809 -1909, 1912 WSOY

Eklund, Ragnar, Suomen apteekkarit, 1964 Suomen apteekkariyhdistys

Haukijärven kansakoulu 1898 - 1948, 1948

Ijäs, Raimo, Kuuluisia hämeenkyröläisiä Suomen itsenäisyyden vuosikymmeniltä, 1992

Kaila, Kyllikki, Suomen maatalouden järjestöväkeä, 1971 Kustannusliike Kirjatuote

Kankaanpää, Matti J., Hillun suku, 1994 Hillun sukuseura

Kekkonen, Kaarlo, Suomen kansakoulumatrikkeli, 1911 Valistus

Kotiseutumme Hämeenkyrö - Mouhijärvi - Viljakkala 2002 - 2003, 2003

Kotiseutuni Pirkanmaa osa II, 1976 Suomen maakuntajulkaisu Oy

Kyröskosken kansalaisopiston sukututkimuspiirin julkaisut, 1986 - 2005 Kyröskosken kansalaisopiston sukututkimuspiiri

Laurinolli, Tuire, Hämeenkyrön arvokkaat luontokohteet, 1996 Hämeenkyrön kunta

Laurinsalo, Helena, Talot piipun juurella

Lehtiniemi, Kalle, Hämeenkyrön Säästöpankki 100 vuotta nuori, 1971 Hämeenkyrön Säästöpankki

Lehtiniemi, Kalle, Sähkölaitos Hieru o/y 70 vuotta, 1983 Sähkölaitos Hieru Oy

Lehtonen Antti, Lisiä vanhan Oriveden historiaan

Luukkanen, Toivo, Kotikylämme Konnitsa, 1998 Kyläkirjan toimituskunta

Luukkanen, Toivo ym., Kotikylämme Konnitsa 2, 2006 Kyläkirjan toimituskunta

Lähteenmäki, Matti, Hämeenkyrön suojeluskunta 15.9.1917 - 31.12.1930, 1938

Lähteenmäki, Matti, Yhteenvetoja ja muistelmia Hämeenkyrön kunnalliselämästä vv. 1866 - 1965, 1965

Mattsson, S. (toim.), Suomen agronomit 1853 - 1941, 1942 WSOY

Mäkelä, Arvo, Meidän kylät, 2010, Häijään koulupiirin asukasyhdistys

Nallinmaa, ym. Hämeenkyrön historia, osat I - III, 1983 - 2003 Hämeenkyrön kunta, Hämeenkyrön seurakunta

Penttilä, Simo, Lähellä! Sata-Hämeen Lähivakuutusyhditys 80 vuotta, 2001

Penttilä, Simo, Palokunnasta vakuuttajaksi: Mouhijärven vakuutusyhdistyksen vaiheita, 1997

Perttula, Hannu, Urho Pitkäjärven linja-autoliikenne - Lavialaista linja-autoliikennet­tä yli 40 vuotta, 2006 Suomen linja-autohistoriallinen seura

Pohjakallio, Kari, Ikkuna Karjalaan - Enkkuan koulupiirin kyläkirja, 2001 Enkkuan koulupiirikirjatoimikunta

Pohjola, Teuvo, Ellin sukua Kullaan Palukselta

Rasila Viljo, Kolme tarinaa, 2020 BoD

Siintola, Sipi, Suomen apteekkarit, 1938 Suomen apteekkariyhdistys

Siirtokarjalaisten tie, osat I - IV, 1970 Nyky-Karjala

Suni, Kerttu ja Esko, Mustajärven sukukirja, Mustajärven sukuseura

Suomen Agronomiliiton matrikkeli 1990

Suomen metsästäjät, Satakunta, 1974 Turun kirja-tuote

Suomen pienviljelijät III, Satakunta, 1968 Turun kirjakustantajat

Suuri Kunnallisteos

Suuri maatilakirja, osa II, 1963 Kustannustuote

Säpyskä, Ossi, Pirkanmaan autoliikenteen vaiheet, 1988 Pirkanmaan autoalan veteraanit

Timgren, Helmer V., Utdrag ur Haukijärvi gårds historia, 1929

Timgren, Helmer V., Lanthushållningen på Haukijärvi gård under senare tiden, 1929

Toiviaisten sukuseura, Toiviaiset: suku Karjalan meren rantamilta, 1998 Gummerus

Turunen-Tuulos, Salme ym. (toim.), Kolmen pitäjän Pinsiö, 2009 Pinsiö-Seura ym.

Vasara, Raimo, Jumehniemen tienoon asumuksia ja asukkaita, toinen painos 2000 omakustanne

Virtaranta, Pertti, F.E.Sillanpään puhetta, 1967 Otava

Lehdet:

Aamulehti 11.10.1904, 12.7.1914 ja 9.8.1938

Hämeenkyrön Sanomat vuosina 1922 - 1962

Kyrön Sanomat vuosina 1916 - 1921

Suomen Wirallinen Lehti 3.10.1882 nro 229 ja 24.5.1902 nro 117

Kristiina Haapanen, Kartanoelämää viime vuosisadan Hämeenkyrössä, artikkeli Kyrön Joulu-lehdessä 1987

Erkki Jokela, F.E.Sillanpää ja tuntematon Lauri Suoja, artikkeli Hämeenkyrön Sanomissa 19.6.2008

Vpl Pyhäjärvi-lehden numeroita vuosilta 1958 - 1980

Sosialidemokraatti 14.12.1909

Sosialidemokraatti 10.3.1910

Sosialidemokraatti 3.5.1910

Syyläri 1/99

Göteborgsposten 15.10.1998 palvelussa Sök bland svenska dagstidningar

Sala Allehanda 21.12.2016 palvelussa Sök bland svenka dagstidningar

Dagens Nyheter 22.2.2003 palvelussa Sök bland svenska dagstidningar

Kansalliskirjaston digitoidut aineistot (vapaakappalekirjastoissa):

Aamulehden numerot 1912 - 1917

Panu-lehti 1.1.1924

Työväen Urheilulehti 30.5.1920 ja nro 1/1928

Nuorison eläinten ystävä-lehti 1.9.1914 ja 1.1.1915

Suomen lähetyssanomia 1.4.1913

Ylhäältä apua-lehti 1.3.1910

Maalaiskunta-lehti nro 14/1928

Huoltaja-lehti, nrot 4/1929, 6/1930,10/1931 ja 7/1934

Lastensuojelu-lehti nro 12/1933

Poliisimies-lehti nro 1/1936

Postitorvi-lehti nro 8 - 9/1933

Kuuromykkäin lehti nro 6 - 7/1911

Suomi-julkaisu nro 20/1938

Maatalouden karjanhoito-lehti nro 5/1919

Kauppalehden protestilista 1909 - 1944

 

Internet:

Seurakuntien rippi- ja historiakirjat SSHY:n jäsensivuilla (maksullinen), http://www.digiarkisto.org/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?type=1#H

Hämeenkyrön käräjäkunnan perukirjat 1810 - 1917, http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?new=1&haku=h%E4meenkyr%F6n+k%E4r%E4j%E4kunnan+perukirjat

Suomen sodissa 1939 -1945 menehtyneiden tiedosto, http://tietokannat.mil.fi/menehtyneet/index.php3?alku=tosi

Vuosina 1914-22 sotaoloissa surmansa saaneiden nimitiedosto,

http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/main?lang=fi

Suomen eduskunta, kansanedustajat 1907 - 2000, http://www.eduskunta.fi

Maanmittaushallituksen uudistusarkiston asiakirjat,

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=302815.KA

ja http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=302864.KA

Kansaneläkelaitoksen hakemistokortit (käytetty hakutietokantaa SSHY:n jäsensivuilla), http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=191614.KA

Siirtolaisinstituutin siirtolaisrekisteri, http://www.migrationinstitute.fi/emreg/index.php

Ellis Islandin tietokanta, http://www.ellisisland.org/

Social Security Death Index, http://ssdi.rootsweb.com/

Ancestry.com-tietokannat (maksulliset), http://www.ancestry.com

Library and Archives Canada,

http://www.collectionscanada.ca/archivianet/passenger/001045-100.01-e.php

http://www.collectionscanada.gc.ca/databases/naturalization-1915-1932/001055-100.01-e.php

http://www.collectionscanada.ca/archivianet/02011802_e.html

Sveriges befolkning 1940, 1950, 1960, 1975 ja 1985, ArkivDigital

Suomalaisia nimenmuutoksia Suomen Sukututkimusseuran jäsensivuilla

Lasse Iso-Iivari, Hämeenkyrön talonhaltijaluettelo, http://users.utu.fi/isoi/talot/hameenky.htm

Aulis Tenkasen sivusto, http://www.tenkanen.net/

Karjala-tietokanta KATIHA, https://katiha.xamk.fi/

Vpl Pyhäjärvi-lehden numerot 1/2004 - 12/2016 Internetissä, http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=1050

Sanomalehti Karjala 16/1976 Harlu-liite, http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/pitajaliitteet/harlu.pdf

Sukututkimussivusto http://www.geni.com/last-name/Saulamo

Alueviesti-lehden lehtiarkiston lehdet 22/2005 -

Postitoimipaikat ja käytetyt leimat, http://www.postileimat.com/otsikot.html

Suomen maatilat-kirjaan pohjaava Sukutilat Webissä-tietokanta, http://sukutilat.sarka.fi/

Hautakirjoituksia ja hautakuvia, http://www.genealogia.fi/haudat/ ja

http://haudat.genealogia.fi/php/indexs.php

Find A Grave-tietokanta, https://www.findagrave.com/

BillionGraves-tietokanta, https://fi.billiongraves.international/

Helsingin seurakuntayhtymän Hautahaku-palvelu, https://www.hautahaku.fi/homehttps://www.hautahaku.fi/home

Facebookin Suomen kirkkoja ja hautausmaita-ryhmä (yksityinen), https://fi-fi.facebook.com/

Lammin seurakunta, Hautausmaakierros, https://www.lamminseurakunta.fi/documents/52252282/72971646/Hautausmaakierros_Esite_11.6.2020.pdf/4031c38d-caf7-3223-fa08-f3231404520e?t=1591829461417

Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja, http://www.genealogia.fi/

Suomen Sukututkimusseura, Kuolleeksi Julistetut

Alma Median verkkopalvelu ikuisuus.fi (ei enää toiminnassa)

Historiallinen sanomalehtikirjasto (mm. Aamulehden, Satakunnan Sanomien, Kansan Lehden, Sosialidemokraatin, Paikallissanomien ja Pirkkalan Uutisten numerot vuosilta 1900 - 1929),http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/main.html, (vapaakappalekirjastoissa osin myös 30-luvulta)

Maalaisliiton Haukijärven paikallisosaston historiaa, http://www2.keskusta.fi/Suomeksi/Piirit/Pirkanmaa/Suomeksi/Kunnat/Hameenkyro/Keskusta_Hameenkyrossa/Historiaa.iw3

Liitteet Sosialidemokraattisen puoluetoimikunnan toimintakertomukseen vuodelta 1945,

http://www.tyark.fi/lists/SDP_ptk_1946_liitteet.pdf

Ylioppilasmatrikkeli 1853 - 1899, http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/1853-1899/

Tuomas Ikolan sukuseuran sivut, http://www.ikola.info/page.php?id=162

Muut kirjalliset lähteet:

Alanen, Erkki, Haukijärven kansakoulu vv. 1898 - 1975

Marja-Liisa Einola-Toiviainen, Haukijärven kylä

Kirstin ja Villen tarina

Kaija Valkaman Haukijärven maamiesseuran pöytäkirjoista tekemä yhteenveto

Kaija Valkaman Mustajärvenkulman tiestön kehityksestä tekemä yhteenveto

Kaija Valkaman Mustajärven sukuseuran aineistosta tekemä yhteenveto

Haukijärven työväenyhdistyksen johtokunnan, vuosi- ja muiden kokousten pöytäkirjat 1952 - 1960

Haukijärven Työväenyhdistyksen jäsenmaksuluettelo 1957 (IV neljännes)

Mustajärven seudun pienviljelijäyhdistyksen ja Mustajärvi-Seuran asiakirjat

Pentti Järvelän omistuksessa olevat Järvelän ja Peltoniemen historiaan liittyvät asiakirjat

Toivo Hurmeelta saadut kopiot Hämeenkyrön ja Nokian seurakuntien antamista virkatodistuksista

Maanmittaushallituksen 1929 julkaisema Hämeenkyrön kartta

Kuolinilmoituksissa, hautajaiskutsuissa, lehtileikkeissä, sukuselvityksissä, yksityisissä arkistoissa ja muistiinpanoissa sekä hautakivissä esiintyvät tiedot

Muut lähteet:

Vihtori Aallon haastattelu, Kansanperinteen arkisto, Musiikintutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto, Kper A-K 1403. Vihtori Aalto. Hämeenkyrö 1968. Nauhoittaja: Erkki Ala-Könni.

Kaarin Aholan antamat tiedot

Timo Aholan antamat tiedot

Tarja Ahosen antamat tiedot

Eine Akkasen antamat tiedot

Heikki Akkasen antamat tiedot

Sirkka-Liisa Antilan antamat tiedot

Riitta-Hannele Arolan antamat tiedot

Seija Brusilan antamat tiedot

Ossi Formulahden antamat tiedot

Per Fröbergin antamat tiedot

Anna-Liisa Halosen antamat tiedot

Jalmari Halosen antamat tiedot

Ahti Haukipään antamat tiedot

Mirjam Haukipään antamat tiedot

Ritva Haukipään antamat tiedot

Eija Heinimäen antamat tiedot

Bertta Honkalan antamat tiedot

Eeva Ihantolan muistitiedot

Eino Ihantolan muistitiedot

Lea Ihantolan muistitiedot

Mauno Jokisen antamat tiedot

Kai Kallioniemen antamat tiedot

Erkki Kanervan haastattelu, Kansanperinteen arkisto, Musiikintutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto, Kper Y 009888. Erkki Kanerva. Hämeenkyrö 30.7.1968. Nauhoittaja: Anneli Koskinen

Meeri Kiiskin antamat tiedot

Raimo Kivimäen antamat tiedot

Arja Koivusen antamat tiedot

Raili Kopperoisen antamat tiedot

Markku Kurosen antamat tiedot

Pirkko Kurosen antamat tiedot

Aila Laaksosen antamat tiedot

Arto Laaksosen antamat tiedot

Osmo Laaksosen antamat tiedot

Ari Lehtisen antamat tiedot

Pirkko Lehtisen antamat tiedot

Jorma Lehtomäen antamat tiedot

Kaija Liisanantin antamat tiedot

Eija Luukkanen-Hakalan antamat tiedot

Eila Luukkasen antamat tiedot

Hilkka Luukkasen antamat tiedot

Martta Lähteenkorvan antamat tiedot

Pekka Metsäraukolan antamat tiedot

Marja-Leena Mikkolan antamat tiedot

Pirkko-Liisa Murtolan antamat tiedot

Arto Mustajärven antamat tiedot

Reijo Mustajärven antamat tiedot

Lyyli Mustasillan antamat tiedot

Irja Mäkelän antamat tiedot

Nikolai Mäkelän haastattelu Tampereen yliopiston radiolehti Höyryn ohjelmassa 25.1.1972

Liisa Mäkisen antamat tiedot

Eija Niemen antamat tiedot

Hannu Niemen antamat tiedot

Raili Niemen antamat tiedot

Tiina Niinivaaran antamat tiedot

Asta Niittymäen antamat tiedot

Sinikka Nousiaisen antamat tiedot

Marita Ojalan antamat tiedot

Taru Ollikaisen antamat tiedot

Liisa Pasasen antamat tiedot

Kyllikki Peltomäen antamat tiedot

Pasi Peltomäen antamat tiedot

Matti Pertun antamat tiedot

Terttu Pälän antamat tiedot

Kauko Rekosen antamat tiedot

Tuula Ruususen antamat tiedot

Sulo Salomäen antamat tiedot

Eila Sillanpään antamat tiedot

Pekka Sulinin antamat tiedot

Aulis Sunin antamat tiedot

Kerttu Sunin antamat tiedot

Marja Sunin antamat tiedot

Aulis Tenkasen antamat tiedot

Jaakko Valkaman antamat tiedot

Kaija Valkaman antamat tiedot

Saara Vanhatalon antamat tiedot

Jouni Viidanojan antamat tiedot

Sirpa Virkin antamat tiedot

Yrjö Virkin antamat tiedot

Aarno Virtasen antamat tiedot

Jaakko Vuoren antamat tiedot

Juha Välilän antamat tiedot

Lisätietoja