Sivustolla on kerrottu erilaisista tiehankkeista kylässä. Mustajärvenkulmalle vievä Uus-Pukarantie oli ilmeisesti 100 vuotta sitten vain kärrytie, jota ei pystynyt autolla kulkemaan. Kun autolla liikkuvia alkoi 20-luvun alussa olla useampia ja joku tien varressa asuvakin ehkä suunnitteli sellaisen hankkivansa, päätettiin lokakuussa 1924 pidetyssä kokouksessa perustaa tiekunta. Siihen liittyivät T. Kallioniemi, Väinö Suni, Viktor Järvelä, Ville Mäkelä, Emma Erkkilä, David Peltomäki, Ivari Ahola, Ville Mustalahti, Taave Peltoniemi, Juho Söderling, Ismael Katajisto ja Taavetti Heikkilä. Perustavassa kokouksessa olivat läsnä myös S. Ojaniemi ja J. Leivo. Tiekunnalle laadittiin tarkat säännöt - mahdollisesti mallisääntöjen mukaisesti. Kokouksen puheenjohtajaksi ja samalla kirjuriksi oli pyydetty Erkki Eskola.

Tiekunnan käytännön asioita hoitamaan valittiin tielautakunta. Sen puheenjohtajaksi tuli Väinö Suni ja jäseniksi Vihtori Järvelä ja Taave Peltoniemi, varalle valittiin Mauno Erkkilä ja T. Kallioniemi. Tilejä tarkastamaan valittiin S. Ojaniemi ja Toimi Peltomäki. Tielautakunnan tuli keväällä sopivalla ajalla tarjota huutokaupoin urakalla suoritettavaksi tien pohjaustyön, mikäli luontaisylläpitoon oikeutetut tienosakkaat eivät itse suostuneet huolehtimaan tien kunnossapidosta. Huutokauppa ilmeisesti pidettiin 1925, siitä oli ilmoitus Hämeenkyrön Sanomissa. Osakkaillekin varmaan työtä riitti. Tie päätettiin tehdä viiden metrin levyiseksi. Päätöksensä kokous teki muuten yksimielisesti, mutta tien suuntaan oli S. Ojaniemellä jotain huomautettavaa.

Tiekuntasopimus ja kokouksen pöytäkirja toimitettiin Turun ja Porin läänin lääninkansliaan. Niiden perusteella saattoi maaherra Helenius julistaa Uus-Pukarantien yleiseksi paikallistieksi jo vuoden 1925 tammikuussa. Ilmeisesti tie säilyi sellaisena ja tiekunnan hoidossa 50-luvulle saakka. Silloin se muutettiin kunnantieksi. Tiekunnan tilit ovat säilyneet ja katsommekin jossain vaiheessa tarkemmin, mitä tienpito tuohon aikaan vaati.

Lähde: Tiekunnan asiakirjat, Valkaman arkisto. Nimet siinä muodossa kuin ne on asiakirjassa mainittu.

 

Lisätietoja