Alkukuusta kävin yliopiston kirjastossa etsimässä Haukijärveen liittyviä juttuja digitoiduista Maaseudun Tulevaisuus-lehdistä. Se on nimittäin yksi niistä harvoista Historiallisen sanomalehtiarkiston lehdistä, jotka on kuvattu lähes kokonaan. Tässä tapauksessa vuosilta 1916 - 2016. Kylään liittyviä asioita tuli vastaan lähinnä työpaikkailmoituksissa. Tosin eri hakulauseiden käyttö voisi tuoda esiin muutakin. Pitää joskus palata asiaan. Tällä kertaa hiukan siitä, mitä ilmoitukset kertoivat lastenkodin karjataloudesta.

Ensimmäinen löytämäni ilmoitus oli vuodelta 1942. Silloin lastenkotiin etsittiin reipasta ja kunnollista karjakkoa. Ilmoitus kertoi, että tilalla oli kahdeksan lehmää ja kaksi emakkoa. Karjakolle luvattiin ruoka laitoksesta sekä siisti oma huone ja keittiö. 40-luvulla työvoimaa etsittiin lähes vuosittain. Talon lehmien määrä vaihteli kuuden ja yhdentoista välillä. Emakoita oli toisinaan neljä. Myös nuori karja ja teurassiat mainittiin. Myöhemmissä ilmoituksissa kerrottiin sähkövalon ja lämmön tulevan talon puolesta.

Navetta ja asunto olivat ilmoitusten mukaan ajanmukaisia. Vuonna 1956 tarjottiin karjakolle palkkaa 21 740 mk/kk. Luontaiseduista perittiin 5040 mk/kk. Vuonna 1959 talossa oli konelypsy, aiemmin sellaisesta ei ole mainintaa. Se, kuuluiko karjakon osallistua talon töihin muuten, ei selviä lehdistä. Esimerkiksi Pakkasen ilmoituksissa on mainittu vapaat väliajat. Karjakon toivottiin olevan koulun käynyt, töistään huolehtiva ja kunnollinen.

Lisätietoja