Kylän suurin karja oli Pakkasen kartanossa. Niin oli vielä sen jälkeenkin, kun tilan maista iso osa oli otettu karjalaisten tarpeisin. En valitettavasti löytänyt Maaseudun tulevaisuus-lehdestä sotaa edeltävän ajan työpaikkailmoituksia Haukijärveltä. Seuraavassa hiukan siitä, mitä nämä ilmoitukset kertovat Pakkasen karjataloudesta vuosilta 1944 - 1960.

Vuonna 1944 Pakkaselle haettiin karjakkoa noin 100 päätä käsittäneen ay-karjan hoitajaksi. Karjan määrä väheni vuoteen 1946 dramaattisesti, silloin sitä mainittiin olevan vain 22 lypsävää. Seuraavan vuoden ilmoituksessa puhuttiin 30-päisestä ay-karjasta. 1951 talossa oli 25 lypsävää ja nuorta karjaa. Samana vuonna etsittiin myös sianhoitajaa 14 emakolle ja lihotussioille. Työnkuvaan kuului myös navettatöihin osallistuminen. Pari vuotta myöhemmin emakoita oli 18. 1960 Pakkasella oli 18 lypsävää.

Sota-aika näkyi 1944 ilmoituksessa, sillä siinä kerrottiin, että tilalta sai työjalkineita. Myöhemmin karjakolle oli luvassa oma huone ja talon ylöspito. Talon ylöspidon tai muonan välillä voi valita. Vuoden 1951 ilmoituksessa mainittiin konelypsy. Usein korostettiin asuntojen hyvyyttä. 1960 maidolle oli koneellinen jäähdytys. Myös puolisolle oli luvassa maataloustöitä. Joissakin Pakkasen ilmoituksissa mainittiin koulun läheisyys.

Monissa vanhoissa lehti-ilmoituksissa käytetään sanontaa "sattuneesta syystä". Niinpä minäkin kerron, että sattuneesta syystä seuraava blogiteksti ilmestyy vasta kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja