Lastenkodin asioista päätti kunnanvaltuuston valitsema johtokunta, johon puheenjohtajan lisäksi kuului neljä jäsentä. Kaksi jäsenistä oli naisia. Johtokunnan jäsenten tuli olla lasten kasvatukseen ja terveydenhoitoon perehtyneitä tai muuten tehtäväänsä sopivia henkilöitä. Johtokunta valittiin i ilmeisesti kunnanvaltuuston toimikauden ajaksi, joka alkuvuosina oli kolme vuotta, myöhemmin neljä vuotta.  Pitkään johtokunta valitsi vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan. Samoin vuosittain valittiin laskujen hyväksyjät, inventaarion pitäjät ja halkojen vastaanottajat. Sodan jälkeen taloudenhoitajan valitsi kunnanvaltuusto ja 60-luvulle tultaessa puheenjohtajasta päätti sosiaalilautakunta. Myöhempinä vuosina ainakin maatalouspuolen kirjanpito siirtyi kunnantoimistolle ja maatilan toimintaa valvoi hoitokunta. Johtokunta ja henkilökunta noudattivat lastenkodille hyväksyttyä johtosääntöä. Myös tarkastaja vieraili talossa vuosittain. Johtokunta perehtyi hänen raportteihinsa.

Johtokunta päätti määrärahojen puitteissa hankinnoista, henkilökunnan valinnoista, lasten sijoittamisesta muualle ja monista käytännön asioista. Se teki joka vuosi ja aina johtajattaren vaihtuessa inventaarion laitoksen kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta.  Se myös teki kullekin vuodelle talousarvion, jonka köyhäinhoitolautakunta (myöhemmin huoltolautakunta ja sosiaalilautakunta) hyväksyi.  Isommat asiat, kuten remontit alistettiin lautakunnalle, joka pyysi kunnanvaltuustolta tarvittavat määrärahat. Johtokunta näyttää puolestaan tarkastaneen ja hyväksyneen rakennustyöt. Varsinkin puheenjohtajan ja taloudenhoitajan osalle näyttää tulleen paljon hoidettavia asioita.

Kun lastenkoti siirtyi Haukijärvelle, ruvettiin sen johtokuntaan valitsemaan jäseniksi lähialueilla asuvia. Vuonna 1930 johtokuntaan kuuluivat Frans Mustasilta puheenjohtajana, Arvi Heikkinen taloudenhoitajana, Julia Estlander, Aina Salomäki ja Kalle Haukipää. Lastenkodin johtokuntaan ovat myöhempinä vuosina kuuluneet Selma Perttu, Hilja Eskola, Samuli Metsäraukola, Alma Alakeskinen, Urho Leppihalme, Erkki Kanerva, Tauno Heikkilä, Asta Niittymäki, Risto Haukipää, Hilkka Kirmo, Martti Katajisto, Pentti Naskali, Senja Laaksonen ja Reino Toiviainen (aikajärjestyksessä ensimmäisen valintakerran mukaan). Puheenjohtajina ovat Frans Mustasillan jälkeen toimineet Kalle Haukipää, Samuli Metsäraukola, Urho Leppihalme, Pentti Naskali, Reino Toiviainen ja Risto Haukipää. Taloudenhoitajan tehtävää ovat Arvi Heikkisen lisäksi hoitaneet ainakin Kalle Haukipää, Urho Leppihalme,  Risto Haukipää ja  Asta Niittymäki. Sihteerinä johtokunnan kokouksissa toimi johtajatar. Elsa Ojasen loppukaudella pöytäkirjat kirjoitti Asta Niittymäki.

50-luvulta lähtien johtokunnan kokouksissa olivat läsnä myös sosiaalilautakunnan ja kunnanhallituksen edustajat. Lautakunnan edustaja oli ensin Mauno Eronen, myöhemmin Matti Hakala. Kunnanhallitusta edusti pitkään Nikolai Mäkelä, 60-luvun puolivälissä edustajana oli kunnanjohtaja Kemppainen.

Lastenkodin maatilan hoitokuntaan valittiin 1955 Eino Laaksonen, Hugo Kukkola ja Urho Leppihalme.

Lisätietoja