Jatketaan vielä Uus-Pukarantien asioiden parissa. Tiekunnan tilit ovat säilyneet vuosilta 1929 - 1954. Niitä on pidetty varsin selkeästi. Tulopuoli muodostuu yleensä osakkaiden vuosimaksuista ja mahdollisista säästöistä edellisvuosilta. Menoissa toistuvat tien kunnossapito ja vastuuhenkilöiden palkkiot. Menopuoli on kiinnostavampi ja sieltä voi tehdä havaintoja tien historiasta. Voi toki olla, että kunnossapitoa on toisinaan kirjattu tarkemmin ja joinakin vuosina tyydytty vain totemaan "maksettu tientekijälle". Seuraavassa muutamia havaintoja:

Alkuvaiheessa kirjattiin jonkun verran saamattomia vuosimaksuja. Niitä oli vain muutaman prosentin verran koko maksumäärästä. Moni osakkaista oli hiljattain ostanut tilan itselleen ja pula-aikakin oli käsillä.

"Maksettiin sorasta, ajosta ja irtiotosta" toistuu useamman kerran. Nykyään ei tule ajatelleeksi, että sora tai "musta santa" piti kenties talviaikaan tulen avulla irrottaa maaperästä.

1932 korjattiin  jotain siltaa tai kenties rakennettiin kokonaan uusi. Seuraavana vuonna tarvittiin dynamiittia, kun ammuttiin kiviä.

1935 ei ampumista mainita, mutta Katajiston ikkunasta on maksettu korvausta 10 markkaa. Mikä lienee sen särkenyt?

1936 mainitaan kuulutukset Hämeenkyrö Sanomissa ja Paikallissanomissa. Ne liittyvät ilmeisesti tien tarkastukseen, joka näyttää tuon jälkeen toistuneen. Syynimaksut mainitaan myös vuoden 1941 tileissä. Insinöörin ja uskottujen miesten majoituksestakin on maksettu.

1946 näyttää tielle ajetun paljon soraa. Kun palkkiota on maksettu myös A. Kalliolle, lienee kuljetusta suoritettu osin autolla. Siltapuita on tarvittu ja ojia kaivettu.

Vuodesta 1950 lähtien on tilejä pidetty erikseen Hämeenkyrön ja Mouhijärven puoleisille osille. Esille oli ilmeisesti noussut mahdollisuus muuttaa tie kunnantieksi. Tulopuolelle tulivat mukaan valtiolta ja kunnilta saadut avustukset.

Vuoden 1954 menot muodostavat pitkän luettelon sekä Hämeenkyrön että Mouhijärven puoleisilta tieosuuksilta. On viemäriputkia, soranajoa, ojankaivua, rumpujen tekoa, räjähdysainemaksua, kiviporia ja niiden sepällä kuljetusta sekä pensaiden niittoa. Se, miten työt jakautuivat osakkaiden ja ulkopuolisten kesken ei käy tileistä ilmi.

Lähde: Tiekunnan asiakirjat, Valkaman arkisto

 

Lisätietoja