Yksityisarkistosta on löytynyt Elsa Ojasen kirje, jonka hän hyvin todennäköisesti on lähettänyt Hämeenkyrön Sanomiin joulun alla 1967 tai 1968. En kuitenkaan ole pystynyt tarkistamaan, julkaistiinko kirje lehdessä. Lastenkodin toiminta oli tuolloin loppunut. Kiitos kirjeen säilyttäneille ja skannanneille.

Kirjeessään Elsa-täti muistelee aikaansa lastenkodissa: "Se oli hauskaa aikaa, työtä oli niin paljon kuin jaksoi tehdä, ei ollut mitään suurempia vapaa-ajan ongelmia ja työ lasten parissa minulle mieluista." Hän vertaa elämää lastenkodissa riepumattoon, jossa oli hyviä ja iloisia päiviä, mutta myös mustia surun päiviä ja harmaita ilottomia päiviä ja vaikeuksia. Hänen mukaansa huonojakin päiviä tarvittiin, jotta osattiin olla kiitollisia hyvistä ja kauniista päivistä, joita kuitenkin oli eniten.

Kiitosta hän antaa laitokseen hyvin suhtautuneille paikkakuntalaisille, työtovereille ja esimiesasemassa olleille. Lasten kanssa päivät kuluivat erityisen hauskasti. Ojanen kertoo lasten käyvän häntä edelleen tapaamassa ja toivottaa heidät vastakin tervetulleiksi. Hän kertoo muistavansa heitä kaikkia hyvällä ja toivovansa heille Jumalan ohjausta elämässä. Hän toivoo myös, että kun lapsia vastedes joudutaan sijoittamaan pois luonnollisesta kasvuympäristöstä, siinä onnistuttaisiin yhä paremmin, sillä kyse on ihmisen lapsuudesta. Ajankohtainen toive vielä tänäänkin.

Loppuun kaksi sitaattia. Elsa Ojanen siteeraa V. A. Koskenniemen runoa Planeettain laulu: " Joka hetki on aina uus, joka hetkess´ on ikuisuus. Tyhjän yli ja pimeän, kasvaa kangas elämän." Ja jatkaa omin viisain sanoin: "Sitä tyhjän ja pimeän yli se on meidän menomme täällä, mutta aina se elämän kangas hiljalleen kerälle pyörii, kude kuteelta, kunnes se meidän jokaisen kohdalla päättyy niihin loppututkaimiin, mutta silti elämä jatkuu."

Kuten Elsa-täti yli viisikymmentä vuotta sitten, haluan minäkin toivottaa lukijoilleni oikein hyvää ja rauhallista joulua. Seuraava blogiteksti ilmestyy 7.1.2021 ja sen jälkeen myös sivustolle tulee jälleen päivityksiä. Muistakaapa ilahduttaa ystäviänne js sukulaisianne Haukijärvi-aiheisella kortilla.

 

Lisätietoja